کودتا کودتا

آقا ما که نفهميديم اين دختر خانم چرا اينقدر اين چند روزه با ما لج شده . خلاصه خيلی خيلی شاک می زنه . راستی امروز دختر خانم رو ديدم . جاتون خالی بعد از اون همه دعوا کلی قربون صدقه هم رفتيم . کلی حال داد . ما که نفهميديم اين جريان پرده اول و دومی که دختر خانم نوشته چيه ؟ کلی آبروی ما رو پيش برو بچ برده . هر کی از در مياد تو می گه مرتيکه آخه چرا نگفتی می ری دانشگاه ؟ نمی دونم منظور دختر خانم از اينکه نمی دونه پروژه دوم من چيه ؛ چيه ( خودمونيم چی گفتم ) خلاصه ينکه ما که کلی با اين دختر خانم صادق و روراست هستيم آخر عاقبتمون اينه وای بحال اينکه بخوايم يکمی آرتيست بازی در بياريم و مخفی کاری کنيم . خلاصه عيد نزديکه . فکر کنم تا چند روز ديگه برای اينجا يه آهنگ باحال بذارم . هر کی موافق نيست همين الان اعلام کنه تا ما بدونيم چی کار بايد بکنيم .

خوب من ديگه برم جيش بوس لالا خيلی خوابم مياد

دختر خانم دوست دارم شبتم بخير

/ 0 نظر / 16 بازدید