نکته های کوچک زندگی !!!!

<:P:>از امروز می خوام هر روز چند نکته کوچک در مورد زندگی برای شما بگویم . امیدوارم که بدردتون بخوره . اینا هم تجربیات خودم هستش و هم تجربیات دیگران ... <:P:>  <:P:>.. هر روز به سه نفر اظهار ادب کن <:P:>.. در خانه یک حیوان نگه دار <:P:>.. دست کم سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن <:P:>.. سالروز تولد دیگران را بخاطر بسپار ( مخصوصا سالروز تولد خانمها را ) <:P:>.. با صمیمیت دست بده <:P:>.. در چشم دیگران نگاه کن <:P:>.. از عبارت متشکرم زیاد استفاده کن <:P:>.. از عبارت خواهش می کنم زیاد استفاده کن

/ 0 نظر / 17 بازدید