با تاخیر

سلام

خیلی وقته اینجا ننوشتم  ننوشتیم !!!!

شاید درگیر زندگی بودیم شاید یادمون رفته بود عشقمون یه مثنوی داره شاید یادمون رفته بود که عشقی وجود داره شاید...

اما همین قدر بگم که مزه ی تلخی زندگی رو دارم زیادی حس می کنم.

شاید یادمون رفته عاشق همیم شاید یادمون رفته که چقدر سخت به هم رسیدیم شاید یادمون رفته که دنیای همیم شاید یادمون رفته شاید...

/ 0 نظر / 17 بازدید