# عاشقانه_ها

واه واه

چه خبر. این آقاپسرهم تازگی ها فیگور میادها. من قبول کردم که دخترخانم بشه همسرم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کی تاحالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 7 بازدید