بده بده کار کار

سلام

ما دوباره بیچاره شدیم. نگفته بودیم الان دو ماهه که آقاپسر از کار بیکار شده . الان دقیقا ما ۳۱۰۰ تومان پول داریم .

خودمون به جهنم آقازاده رو بگو . بیچاره بچم . اگه پس فردا شیر خشکش تموم شه دیگه باید آب قند بخوره فقط . الهی بمیرم.

خاک تو سر این مملکت که آدم توش امنیت شغلی نداره . واسه اینکه خواهرزاده خودشون بیارن سر کار آقاپسر ما رو اخراج کردن .

تو رو خدا کسی اگه کاری برای آقاپسر سراغ داره بهمون بگه .

اینم رزومه آقاپسر . شاید به درد خورد :

مشخصات تحصیلی :  

دارای مدرک INET+ از سازمان مدیریت صنعتی معادل مدرک کارشناسی کامپیوتر در زمینه شبکه های کامپیوتری

دارای مدرک MCSA از سازمان مدیریت صنعتی معادل مدرک کارشناسی کامپیوتر در زمینه خدمات کامپیوتری

دارای مدرک CNET از دانشگاه مجازی CADDY کانادا معادل مدرک کارشناسی کامپیوتر در زمینه شبکه های کامپیوتری  

سوابق اجرایی :  

یک سال بعنوان مدیر واحد انفورماتیک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران وابسته به شهرداری تهران

چهار سال بعنوان مدیر واحد انفورماتیک شرکت کریچ صانع

یک سال بعنوان مسئول واحد انفورماتیک شرکت ایماژ سازان برتر

یک سال بعنوان مسئول واحد IT شرکت انبوه سازان تاژ  

سوابق تحقیقاتی :  

تالیف کتابچه کامپیوتر را آسان فرا بگیریم به سفارش شرکت کریچ صانع

تالیف کتابچه اینترنت را آسان فرا بگیریم به سفارش شرکت کریچ صانع

/ 0 نظر / 17 بازدید