همه چی آرومه

زندگی پستی و بلندی های خودش رو داره . چند وقتی تهران بودیم به اسم دکتر رفتن که تنها کاری که نکردیم دکتر رفتن بود . نمی دونم دختر خانم چه اصراری داره برای بچه دوباره با اینکه می بینه پسرک چقدر اذیت می کنه . ولی خوب خانم خونس و باید به حرفش گوش داد . داریم کاری می کنیم که اگه درست بشه خیلی خیلی خیلی تغیر بزرگی هستش تو زندگی . دعا کنید برامون . بازم باید بگم که دختر خانم رو دوست دارم . اگه یه میلیون بار دیگه هم بگم بازم کم گفتم 

/ 0 نظر / 18 بازدید