بازم دختر خانم و من

بازم دختر خانم اومد . ای ول دمش گرم . هنوز نيومده سه تا پست با هم گذاشته اينجا . خوب يه مدتی بود که منم خيلی خيلی کم می نوشتم اما از اين به بعد می نويسم . آقا ما رو دعا کنيد . ما خيلی دلمون دعا می خواد . راستی کسی هست که بگه چطوری می شه سه ميليون تومان پول گير آورد . ممنون . راستی يه بار ديگه هم برام دعا کنيد . دارم تنهايی می رم خواستگاری .

/ 1 نظر / 13 بازدید
mehdi

salam, ghashang minevisin, vali engar faghat man baraton nazar mizaram, chera enghadr kam???, bye