اولین دعوای زندگی مشترک !!!!!!!!!!!!!!

امروز اولین دعوای زندگی مشترکمون رو انجام دادیم . دلم خیلی گرفته . دختر خانم امروز دو بار تلفن را رو من قطع کرد . من خیلی خوب بودم . چون اگر قبلا این کار رو می کرد کلی خودم رو براش می گرفتم اما این دفعه اصلا اینجوری نبود . البته این رو هم بگم که مقصر خودم بودم . بهرحال دلم خیلی خیلی خیلی گرفته . راستی می خوام یه داستان دیگه بنویسم .

/ 0 نظر / 14 بازدید