بازم یه سال جدید میاد

بازم سال جدید میاد با همه ی خوبی ها و بدی هاش اما امسال مثل همیشه حال و هوای نوروز رو ندارم . حتی هنوز هفت سینم رو نچیدم 

زندگی داره آروم آروم پیش میره . اوضاع کم کم داره شبیه قبل ها میشه . و 100 البته که من هنوز گاهی از آقا پسر خیلی دلگیرم . آقاپسر هم مدام بهم یاداوری می کنه که چقدر دوستم داره و این برای من خیلی مهمه . 

راستی چند روز پیش حرفی زد که کلی برام خوشایند بود 

آقاپسر بهم گفت : دخترخانم یه چیزی میگم تو هیچی نگیا

من : باشه ابرو

آقاپسر : جدیدا دلم میخواد یه بچه ی دیگه هم داشته باشم . یه دختر دلم می خواد خیال باطل

نمیدونید اون لحظه من چه شکلی بودم . لبخندی اومده بود رو صورتم که مپرس . خیلی سال بود منتظر این حرف بودم .

دعا کنید برامون که خدا یه دختر خوشگل و خوب و سالم بهمون بده 

/ 1 نظر / 23 بازدید