دوستش دارم هزار تا

با همه دعواهایی که با هم می کنیم عاشقشم هزار تا . نمی دونم این عشق لعنتی هر لحظه بیشتر می شه . حتی وقتی که داره سرم داد می کشه احساس می کنم که این عشقی که بین من و اونه شدید تر می شه . خداییش کوروش هم شدیدا باعث تشدید این عشق شده .

/ 0 نظر / 14 بازدید