تقدیم به آقاپسر گلم

اگر از طلمت ره می ترسی ، چلچراغ نگه ام را به تو خواهم بخشید ، روشنی های تنم را که نشان سحرند به تو خواهم بخشید .

اگر از دوری ره می ترسی ، دستهایم را که پلی روی زمان می بندد وبه کوتاه ترین فاصله من را به تو می پیوندد به تو خواهم بخشید .

اگر از تنگی چشم دگران ، اگر از زمزمه ها ، اگر از حرف کسان می ترسی ، من جدا از دگران به تو خواهم پیوست ، خویشتن را در تو نهان خواهم کرد ؛

و اگر ترس تو از خویشتن است ، من را از تن ، در تن خود ، در رگ هستی خویش وبه هر ذرۀ ذرات وجودم که پر از خواهش توست محو و گم خواهم کرد .

من تمامی وفا و تمامی دل عاشق خود را به تو خواهم بخشید ، من همه هستی خود را بی بهانه به تو خواهم داد تا تو از من باشی .

تو بیا که اگر آمدنت دیر شود یا آمدنت قصۀ پوچی باشد ،

من تو را ای همه خوب تا دم مرگ نخواهم بخشید .

/ 0 نظر / 16 بازدید