نمک در نمکدان شوری ندارد ....

من به آقاپسر (از طریق اس ام اس) :

قسم به love پاکم از عشق you هلاکم

ای گل ریشه ریشه i love you همیشهقلبقلب

آقاپسر به من (باز هم از طریق اس ام اس و در نهایت بی مزه گی) :

یه چیزی تو مایه های نمک در نمکدان شوری ندارد بود نیشخند

من : عصبانیدل شکستهعصبانی

/ 3 نظر / 18 بازدید
محسن

ما نوکر دختر خانم هم هستیم

مژگان مامان (آندیاعسلی)

وایییییییییییییییییییییییییییییییییی اینجا رو دیگه ندیده بودم ... [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] چه رمانتیک [قلب][قلب][قلب]

مریم

سلام عزیزم بابا از این پسرا توقع بیش از این نباید داشت[نیشخند]