دلم می خواد از اولين ديدار دختر خانم و آقا پسر براتون بگم . خيلی وقت پيشا بود . دختر خانم تاريخش رو خوب يادشه . اون موقع آقا پسر هنوز عاشق دختر خانم نشده بود . يادش بخير . کلی با هم ديگه راه رفتند . جلوی سينما بهمن با هم قرار گذاشتن و از اونجا تا ميدون امام حسين پياده رفتن . خوب چه می شه کرد اون موقع هر دوتاشون تو رودربايستی گير کرده بودن و نمی تونستن بگن بابا جان اين همه راه رو خوب با تاکسی بريم . می دونيد اون روز آقا پسر يه شيطونی هم کرد . اون دست دختر خانم رو هم گرفته بود و به قول يکی از دوستای دختر خانم عجب پسريه اين آقا پسر گل 18.gif

خلاصه جاتون خيلی خالی بود . آقا پسر قصه ما همون روزا بود که بند وا داده بود .

/ 0 نظر / 3 بازدید