يه خبر خوب

دوباره با دختر خانم آشتی کردم

اين قلبايی رو هم که اين کنار گذاشتم برای اونه برای اينکه بدونه خيلی خيلی دوستش دارم و بدون اون نمی تونم زندگی کنم

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
papati

سلام...بابا عاشق...بابا تير تو قلب...موفق و پيروز باشی...يا حق...

papati

راستی کار خوبی نيست آدم خودش رو جای طراح قالب جا بزنه...يا حق...