وصف حال من و آقاپسر

خداوندا

اگر روزی به زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای لقمه نانی زیر پای نامردان بیاندازی ...

زمین و آسمان را کفر می گویی !

نمی گویی ؟؟؟

خداوندا

اگر دانی که با قلبی پر از درد

خندیدن چه سخت است

پشیمان می شوی از قصه خلقت

از این خاری از این ذلت ...

زمین و آسمان را کفر می گویی !

نمی گویی ؟؟؟

                                                          دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 19 بازدید
دوشکا

بد نبود2

خیلی زیبا گفته دکتر شریعتی