دوباره می نویسم

سلام به همه مثنوی خونها دوستای خوبم اول از همه اونهایی که برای نوشتن من ارزش قائل بودن و برای آقاپسر نظر دادن ممنونم . دوم از همه اونهایی هم که ارزش قائل نبودن و نظر هم ندادن بازم ممنونم چون باعث شدن من بفهمم که باید کاری رو که فکر می کنم درسته انجام بدم و هیچ وقت به خاطر اینکه دیگران به کارم بها نمی دن دلسرد نشم بلکه در عوض من هم به کسانی که برای من احترام قائلند احترام متقابل بگذارم . به هر حال من باز هم می نویسم : به خاطر دل خودم به خاطر آقاپسر و به خاطر همه اونهایی که نوشته هام رو دوست دارن .

/ 0 نظر / 13 بازدید