زن چیست

خداوند موجودی قوی خلق کرد و نامش را مرد گذاشت !

از او پرسید : آیا راضی هستی ؟ مرد جواب داد : هرگز ...

خداوند پرسید : چه می خواهی ؟ <:P:>گفت : <:P:>آیینه ای می خواهم که در آن بزرگی خود را ببینم . صندوقچه ای می خواهم که در آن جواهرات خود را پنهان کنم . بالشی می خواهم که به هنگام خستگی بر آن تکیه زنم . نقابی می خواهم که به هنگام ضرورت در پشت آن پنهان شوم . بازیچه ای می خواهم که با آن شاد باشم . مجسمه ای می خواهم که زیباییش چشم را نوازش دهد . اندیشه ای می خواهم که در آن غوطه ور گردم . و مشعلی می خواهم که با آن راهنمایی شوم .

پس خداوند زن را آفرید .

/ 3 نظر / 16 بازدید

دروغ به این بزرگی کی دیده تا حالا

.